tis4kids.nl

Groepstraining 'Ik leer leren'

 


Groepstraining of individuele training ‘ Ik leer leren’
voor kinderen van 10-17 jaar.  


 
Leren is een complexe taak. Van nature leren kinderen graag en veel. We staan er meestal niet stil bij wat een kind allemaal al WEL kan. Gelukkig gaat leren voor veel kinderen min of meer vanzelf. Ze leren lopen, praten, fietsen, zwemmen, lezen rekenen en schrijven. Problemen beginnen vaak op school omdat een kind de norm niet haalt. 
 
 


Voor wie is de training Ik leer leren?


Kinderen met concentratieproblemen. 
Kinderen met faalangst. 
Kinderen die onder hun niveau presteren. 
Kinderen met leerachterstanden. 
Kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen dat er niet uit komt wat er in zit. 
Kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn. 
Kinderen die moeite hebben met automatiseren. 
Kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie. 
Kinderen met motivatieproblemen. 

Wat is het doel van het Ik leer leren programma?
Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten. 
Omgaan met concentratieproblemen. 
Omgaan met faalangst. 
Omgaan met motivatie. 
Aanleren van helpende leerstrategieën. 
Leren van een goede leer organisatie. 
Inzicht in eigen leermogelijkheden en beperkingen. 
Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren. 
Leren van elkaar. 
 
 


De organisatie van de training Ik leer leren


De training wordt gegeven voor groepjes van 4-8 kinderen. 
Een training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. 
Iedere training heeft zijn eigen thema en kent een vaste  structuur. 
De training start zodra er genoeg kinderen zijn in een groep (kan ook in overleg op een school gegeven worden of op een        ander geschikte locatie bij u in de buurt).

Deze training kan ook individueel gegeven worden. Dan geldt de één op één coachprijs (zie tarieven).


De groepstraining kost € 150,--per 5 lessen. Dit is exclusief het werkboek (van €32,50). Mocht het je lukken om zelf een groepje kinderen (tenminste 4) te verzamelen die mee willen doen, dan krijg je het werkboek gratis. Ik kan ook op locatie komen in jou woonplaats. Dan regel ik een ruimte om te werken. Er is dus veel mogelijk,want ik ben heel flexibel.