tis4kids.nl

Kindercoach Thea Stornebrink

Mijn naam is Thea Stornebrink.  Ik ben getrouwd en ben moeder van een zoon en een dochter van 17 en 20 jaar. Ik ben 25 jaar als leerkracht werkzaam binnen het basisonderwijs en ik doe dat met veel plezier. Mijn passie is met kinderen werken.
 

In september 2012 ben ik de opleiding tot kindercoach gaan volgen bij Sonnevelt opleidingen. Eind maart 2013 heb ik mijn diploma gehaald. Dit omdat ik graag kinderen die niet lekker in hun vel zitten extra handvatten wil bieden en ouders wil ondersteunen met opvoedingsvragen. Als leerkracht ben je beperkt in de tijd die je aan een leerling kunt besteden en daarom is voor mij een kind kunnen coachen een welkome aanvulling. Ik doe dit binnen mijn eigen praktijk TiS4kids. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom bij mij. 

Ik geef naast individuele coaching en training ook de groepstraining ‘Ik leer leren’. Hiervoor heb ik een certificaat gehaald. Dit doe ik met max. 8 kinderen vanaf 10 tot 17 jaar in een groepje. Ik werk liever niet met grotere groepen om toch vooral genoeg individuele aandacht te kunnen geven. Eventueel kan deze training ook individueel gegeven worden. Dan gelden de tarieven van één op één coaching. 
Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in weerbaarheid en HSP. Hiervoor heb ik een training ‘Mijn eigen kleur’ gevolgd bij Optizorg. Hierdoor heb ik extra handvaten om (hooggevoelige) kinderen te begeleiden die moeite hebben met weerbaarheid.